Hesta Superial

PREČO SI VYBRAŤ OKNÁ
A DVERE SUPERIAL?

SKVELÁ IZOLÁCIA

3-komorový okenno-dverný systém s vysokými tepelne izolačnými parametrami.

UNIVERZÁLNY PROFIL

Určený na použitie ako v obytných, tak aj vo verejných a priemyselných objektoch.

VEĽKÁ PALETA MOŽNOSTÍ

Veľký rozsah profilov umožňuje dosiahnuť požadované estetické a konštrukčné nároky.

VLASTNOSTI OKIEN
A DVERÍ SUPERIAL

SUPERIAL OKNÁ

Konštrukcia hliníkových okien HESTA Superial umožňuje riešiť väčšie presklenia. Majú výbornú odolnosť proti poveternostným vplyvom a vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti.

SUPERIAL DVERE

Hliníkové vchodové dvere HESTA Superial sa vyznačujú výbornou zaťažiteľnosťou a dlhou
životnosťou. Z týchto dôvodov sú predurčené pre použitie v objektoch ako sú firmy, školy, rodinné a bytové domy, administratívne budovy a pod.

TERASOVÉ DVERE

SUPERIAL TERASY

Posuvné dvere vyrábame z okenných profilov s použitím špeciálneho kovania. Sklopno-posuvné alebo paralelno-posuvné dvere HESTA Superial sú ideálne riešenie pre vašu terasu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prestupy tepla (W/m2K)


–  Jednokrídlové okná (UW):  1,0 – 1,5
–  Dvojkrídlové okná (UW):  1,2 – 1,7
–  Dvere (UD):  1,0 – 1,6

Tepelná izolácia


–  3-komorový profil
–  Šírka tepelného mostu 34 mm

Stavebné rozmery


–  Stavebná hĺbka systému: 75 mm
–  Pohľadová šírka rámu: 46,5-91,5 mm
–  Maxi. šírka sklenenej výplne:  14-61 mm 

Kovania


–  Kovanie okien: G-U Unijet CC
–  Kovanie dverí: Maco / G-U

Bezpečnosť a Komfort


–  Bezpečnostná trieda:  RC3
–  Zvuková izolácia okna:  do 47 dB
–  Priepustnosť vzduchu okien a balkónových dverí:  Trieda 4
–  Priepustnosť vzduchu dverí:  Trieda 4
–  Odolnosť jednokrídlových okien voči vode a dažďu:  Trieda E 1050
–  Odolnosť dvojkrídlových okien voči vode a dažďu: Trieda 9A
–  Odlonosť dverí voči vode a dažďu:  Trieda 8A
–  Odolnosť jednokrídlových okien voči záťaži vetrom:  Trieda 5
–  Odolnosť dvojkrídlových okien voči záťaži vetrom:  Trieda 4
–  Odolnosť dverí voči záťaži vetrom:  Trieda 2400

Dizajn


–  Farba profilu: lakovanie v škále RAL, štruktúrované farby
–  Laminácia: Jednostranná / Obojstranná